Intagsbryggor

Intagsbryggor brukar vara en central del av logistiken på byggarbetsplatsen och tillsammans med bygghiss underlätta och effektivisera materialhantering och arbetsmiljö på arbetsplatsen.

En så kallad intagsbrygga/materialplan kan ha högre lastklass än den övriga ställningen och är i regel nödvändigt vid byggarbeten på hög höjd. ABC Bygghissar samarbetar med ABC Ställningar vid uppförande av intagsbryggor och materialplan.