Intagsbrygga

Intagsbryggor brukar vara en central del av logistiken på byggarbetsplatsen och tillsammans med bygghiss underlätta och effektivisera materialhantering och arbetsmiljö på arbetsplatsen.

 

En så kallad intagsbrygga eller materialplan kan ha högre lastklass än den övriga ställningen och är i regel nödvändigt vid byggarbeten på hög höjd. Den är enkel att modifiera och bygga ut.

Våra intagsbryggor kan stå utanför ställningen eller längs med. Måtten varierar men ett vanligt mått är 3 x 3 meter.

Intagsbryggan fungerar naturligt som ett mellanlager av material för de olika yrkesgrupperna. Men den kan också byggas och användas av en specifik yrkesgrupp, till exempel plåtslagare som behöver en fältverkstad vid arbeten på höga höjder.

ABC Bygghissar samarbetar med ABC Ställningar vid uppförande av intagsbryggor och materialplan.