ABC Bygghissar

Bygghissar

Varför ska du ha en bygghiss till din byggarbetsplats?

För det första handlar det om arbetsmiljön. Förutom att Arbetsmiljöverket föreskriver bygghiss vid bygghöjder över 10 meter så slipper din personal många tunga lyft.

Personhissar transporterar din personal upp och ner på bygget på ett säkert sätt. En materialhiss är ett alternativ när materialtransporten är det viktiga. En bygghiss kombinerar person- och materialbefordran.

Rätt bygghiss för ditt projekt!

Vår personal är specialiserade på bygghissar och står till din tjänst med högt kunnande och erforderliga utbildningar.

Vi har ett 30-tal bygghissar och investerar ständigt då vår verksamhet är i kraftig expansion.