Tillbehör bygghissar

Aluminiumplattform

Säkrare plattform mellan bygghiss och ställning. Uppgradera till aluminiumplattform för anslutning mellan hiss och ställning/balkong.

Plywood är standard men kan vid hårdare belastning och hårt väder bli både hal och i värsta fall bli skadad.

Om du vet med dig att plattformen kommer att bli hårt belastad med tungt material som rullas över varje dag eller att hissen är utsatt för hårt väder, så är vår rekommendation att lägga till en aluminiumplattform. På så sätt värnar du arbetsmiljön och ökar säkerheten.

Aluminiumplattform mellan ställning och bygghiss
Aluminiumplattform för anslutning mellan bygghiss och ställning


 
 

Intelligent kameralösning

Kameran ritar upp en larmad zon för platån på ställningen eller i bygghissen enligt bilden nedan.

Vid larm kontaktas larmcentral som via kameran ser live samt kan kommunicera genom en högtalare som sitter monterad på plats.

Förutom att förebygga brott och incidenter innebär det också att vi minimerar risken för falsklarm och därmed kostnader för utryckningar.

Lösningen har batteribackup men behöver extern ström för drift.

Larm på/av genom schema och/eller via en App

Sedan 2018 behöver man inte söka tillstånd för att övervaka t. ex. en byggarbetsplats som inte är en offentlig plats. Däremot ska man informera om att kameraövervakning sker.

Intelligent kameralösning för bygghiss
Intelligent kameralösning


 

Begär offert

Behöver ni tillbehör till era bygghissar? Tveka inte att kontakta oss idag för att diskutera era behov av bygghissar och tillbehör. Kontakta oss eller begär offert direkt!